מהו "הצל" על פי יונג ונוימן

מתוך הספר:

"פסיפס אנושי – מבט פסיכולוגי על הגוונים המרכיבים את עוצמתו של עם ישראל" מאת נטע ענבר-סבן בהוצאת צמרת 2019

ניטשה (ניטשה, תשס"ח) מתאר קשר מובנה וקרוב בין האדם וצילו: בתחילה האדם אינו מודע לצל והוא נדהם כאשר צילו עולה אל המודעות. הצל מנסה להתוות את היחסים ביניהם והאדם נענה לכך. הוא מרגיש כי הצל הוא חלק ממנו ועד עתה לא נתן לו את המקום הראוי לו. האדם אף מבין שעצם קיום הצל אשר נמצא בלא מודע נחוץ לו, באותו האופן כפי שנחוץ האור — המודע. האור והצל אינם יריבים, מבין האדם, אלא משלימים זה את זה. אם נעמיק לרגע במטאפורה הזו, הרי שאיננו יכולים להיות קיימים, מלאים ותלת-מימדיים ללא הצל והוא חלק מאיתנו בכל רגע נתון. גם בחושך, כאשר איננו רואים את צילנו, לגוף שלנו יש נוכחות וגם נוכחות "צילית". הצל עצמו "מודה" בכך שהוא אוהב את האור, ראשית, כיוון שלולא האור לא היינו רואים את הצל, וגם כיוון שהאור מאפשר הכרה, הבנה, ידיעה — מודעות. הצל מטבעו נמשך להישאר בחושך, אולם הוא משפיע על האור ומושפע ממנו.

יהודה פוליקר התייחס לצל בשירו "הצל ואני". הוא רואה בו מלווה תמידי, לעיתים חבוי, לעיתים גלוי לעין התודעה והאור, לעיתים חזק ולעיתים חושש. אבל יותר מעצם ההודאה בקיומו של הצל חשוב בעיניי מרכיב צילי נוסף: פוליקר מכיר בחשיבות הצל לשם התפתחות: "בוא נעוף רחוק/ אתה תהיה לי כנפיים/ אל חיבור דמיוני/ שהיה עד עכשיו בלתי אפשרי". הצל הוא זה המביא את החופש להתפתח. הוא מתמודד עם הפחד מהתפתחות בכך שהוא נותן לאדם תחושת שלמות, תחושה של חיבור פנימי

הסיפור על פיטר פן מראה כיצד התפיסה את הצל היא של חלק מהנפש המוביל להתפתחות. פיטר פן היה ילד נצחי ללא צל. להקת הילדים עוברת בסיפור הרפתקאות בראשותו של פיטר פן עד לסופן המוצלח. אז חוזרים כולם לחדר השינה של הילדים בבית הוריהם. משתמו הפחדים והאיום על חייהם מתפנה פיטר פן להתפתחות. הוא מבקש מוונדי, הדמות הנשית, לתפור לו את הצל לעקבי רגליו. משחובר לצילו חוזר פיטר פן להיות ילד רגיל המתפתח וגדל. הצל אם כן מאפשר את הגדילה וההתפתחות, את הטרנספורמציה. בנושא הבחירה של הסיפור בדמות הנשית להיות זו שמחברת את הצל אל המודע ומאפשרת התפתחות אדון בהרחבה כאשר אציג את מושגי האנימה והאנימוס בפרק על מסעי הגיבור והגיבורה. בכל אדם קיימים חלקים מודעים וכאלה שאינם מודעים שמקומם בצל, בחושך. כפי שכתבתי, בכל אספקט שלנו קיים רובד פרסונלי וקולקטיבי. כך קיים גם צל פרסונלי — אישי — השייך לנו בלבד ואשר כולל את החלקים באישיות שהאדם מסרב לקבלם ולכן מדחיק אותם. אנו רוצים לראות את עצמנו בעלי תכונות "טובות" או מוערכות חברתית, תכונות שיתרמו להשתלבותנו בלהקה. חשבו על כל התכונות הטובות שאתם רוצים לראות בעצמכם: טוב לב, נדיבות, ענווה, חוכמה, חריצות, חברתיות, אסרטיביות, ויסות, יופי ועוד.

פעמים רבות, כאשר תחשבו על עצמכם, כל אלה יימצאו באור, במודע שלכם, ויגרמו לכם עונג. מצד שני, קיימים בכולנו גם כל אותם דברים אותם איננו רוצים לזהות כשייכים לנו: אלימות, כיעור, קמצנות, אימפולסיביות, חולשה ועוד. איננו רוצים לראותם כשייכים אלינו ולכן נדחיק אותם לאזור הצל. שם לא יפריעו לנו לגבש דימוי עצמי חיובי על עצמנו. פרויד ראה בתחומי הצל — אף שלא קרא לו כך — את הדחפים שהאדם מתקשה לקבלם בעצמו. יונג טבע את המושג והרחיב אותו. הוא ראה בצל קטליזטור לגיבוש הזהות העצמית. את התכונות שאין הוא אוהב בעצמו מדחיק האדם, וכאשר הוא יכול הוא משליך אותן על אחרים. מרגע התפתחות האגו מתחיל להתפתח בלא מודע הצל האישי. הוא מהווה מעין תמונת ראי של האגו. הצל האישי מתחבר אל זה הקולקטיבי — אל ארכיטיפ ), ארכיטיפ הרוע הקיים כל העת בלא 1987הצל, הרוע בהתגלמותו (יונג מודע הקולקטיבי ולעיתים אנו פוגשים אותו בחלומות ובסיוטים.

ילדים רבים בגילאי הגן מתעוררים בבעתה בלילה ללא סיבה נראית לעין ההורים. בגילים האלה הם פוחדים גם בזמן היותם ערים מ"משהו" מפחיד: אריה מתחת למיטה, מפלצת בארון, שדים בחשכת הלילה ועוד. ניתן להבין את הפחדים הללו כעולים מתוך ארכיטיפ הרוע. האגו הצעיר אינו יודע עדיין להתמודד איתם ולהדחיקם בחזרה למקומם בלא מודע, והתכנים פורצים אל המודע דרך חלומות וסיוטים. כיצד אנו מתנהלים עם הצל? כל העת אנחנו מתלבטים לגבי מקום הצל בחיינו. מצד אחד איננו גאים בו, ולעיתים אף סולדים ממנו או מתביישים בו, שהרי הצל הוא ביטוי לכל "הרע, המכוער והמאוס" שבתוכנו. מצד אחר אנו מכירים בצורך להבין את הצל וללמוד ממנו. תהליך הלמידה וההתפתחות בעזרת הצל קיים לא רק בחדר הטיפולי.

בכל פעם שאנו מרגישים שלא השגנו את המיטב שיכולנו — בתהליך גידול הילדים, בעבודה או עם בן או בת הזוג — אנחנו שואפים לשפר את תפקודנו. אנו עורכים "ועדת חקירה" וחושבים מה התרחש, מה היה לא טוב ואיך ניתן היה לשנות את התהליך ואת התוצאה. כך גם ברובד הקהילתי והלאומי אנחנו מקימים ועדות חקירה הבאות להבין את עולם הצל שפעל ולנסות להשתנות בפעם הבאה. דרך יעילה וזמינה להסיר את צילנו מעלינו היא השלכת הצל על האחר. כיוון שאיננו אוהבים את תכונותינו "הרעות" ואנו מתביישים בהן, אנחנו משליכים אותן על אחרים. ברגע שהושלך הצל אנו שוטמים אותם או מתרחקים מהם. כך אנחנו מתרחקים, לכאורה, מהדברים השנואים עלינו. השלכה היא מנגנון הגנה. התיאוריות הפסיכואנליטיות גורסות כי כדי להגן על שלמות תפיסתו העצמית האדם "זורק" את הצדדים שאינו אוהב באישיותו ומייחס אותם לאחר. זהו תהליך שאינו מודע וניתן ללמוד על קיומו בעזרת מבחנים פסיכולוגיים השלכתיים, משחק או חלום. חז"ל היו מודעים לתהליך ההשלכה ואמרו: "כל הפוסל — במומו פוסל". זה נאמר בהקשר של התייחסות אל העבד. אדם הקורא לאחרים עבדים הוא בעצמו עבד, והוא השליך על אחרים את נושא עבדותו. כך גורסים חז"ל (תלמוד בבלי מסכת קידושין ע ב). בכל תפיסה שלנו כלפי האחר קיים גם מימד של השלכה שלנו עליו, כך שתמיד נראה גם חלק מהפנימיות שלנו באה לידי ביטוי בהתנהלותו.

על פי נוימן מתרחש אצלנו תהליך תדיר של השלכת צל על האחר כדי שייקח את הרע רחוק מאיתנו ככל האפשר. אנו בוחרים את האדם שעליו אנחנו משליכים על פי מראה, תכונה, התנהלות או כל דבר אחר המזכיר לנו את תוכן הצל שאנחנו מסרבים להכיר בו בתוכנו, כך שההשלכה נעשית על אדם עם אפיון באישיותו או בהתנהגותו המתאים לתוכן ההשלכה. הצל שאנו משליכים על האחר גורם לנו לראות בו את השנאה ואת הרוע שאיננו רואים בעצמנו. כדי להרחיק את הצל שהושלך רחוק יותר עלינו לעשות מניפולציה קוגניטיבית על מנת לראות באדם שהשלכנו עליו איש אחר מאיתנו, אדם שתכונותיו ורצונותיו אחרים משלנו. עלינו לראות בו שונה, אחר. על הגרעין הזה נבנית מערכת של מחשבות ועמדות נגד אותו אדם — מבנה קוגניטיבי המוביל לכעס ורצון להיאבק בו. בכך נחזק את המשאלה ואת התפיסה שלנו שאני — איננו הוא!

Neumann. E. 2015. “Jacob and esau – on the collective symbolization of the brother motif”. North Carolina: Chiron Publications

ברי, ג', מ' (סופר) 1904, בר-הלל סמו, ג' (תרגום) 2011. "פיטר פן". רמות השבים: אריה ניר.

ניטשה, פ'. תשס"ח. "אנושי, אנושי מדי ספר לחופשיים ברוח". גוטשלק, י', טננבאום, א' (תרגום). ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, .)401-400האוניברסיטה העברית (עמ'

"הצל שלי ואני". נדלה מתוך שירונט:1990פוליקר, י'. https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=459& wrkid=122