לרכישת הספר "מחול התודעה והנפש" בחרו את אופן התשלום הרצוי: